Нов проект NextGenerationEU с участието на учени от ИФС ще започне през следващата година

В проекта участват 25 академични институции и университети от цяла Европа. Сред тях е и Институтът по философия и социология от Българска академия на науките (България) , представляван от проф. дсн Румяна Стоилова, която е член на Експертния консултативен съвет на проекта. Професор Рори Фицджералд, директор на Европейското социално изследване (ESS ERIC),City University,London е координатор на проекта. Infra4NextGen е четиригодишен проект и ще започне на 1 март 2024 г. Стойността на проекта е 9,75 милиона евро, финансиран е от Европейската комисия и ще обедини резултатите от ключовите инфраструктури за научни изследвания в областта на социалните науки, с цел да предоставя надеждни данни и анализи за реализирането на Плана за възстановяване и за провеждането на политики, насочени  към младите хора в Европейския съюз.

Проектът ще координира изследователските усилия в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU: „да се изгради по-зелено, по-дигитално и по-устойчиво бъдеще“ с фокус върху пет ключови области за бъдещето на Европа, така че тя да бъде: Зелена; Цифрова; Здрава; Силна; и с постигнато по-голямо Равенство.

Във всяка от петте области партньорите първоначално ще изготвят списък на съответните индикатори, които вече са включени в международните европейски  проучвания – Евробарометър, Европейското изследване на качеството на живот, Европейското социално изследване (ESS), Изследването на половете и поколенията (GGP), Европейското изследване на ценностите (EVS) и Международната социална изследователска програма (ISSP).

Събирането на нови данни е предвидено да се реализира посредством конструирането на пан-европейски панел CRONOS 3 и ще се приложи в 11 държави. Повече информация за проекта можете да намерите тук.