Покана за конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология – БАН, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България и Асоциация на преподавателите по философия организират Национална академично-приложна конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“.
Събитието ще се проведе на 8 и 9 март 2024г. в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат, Конферентна зала и блок 4, кампус Изток. Поканени за участие са учени, преподаватели и учители, докторанти и студенти, представители на институции и организации, ангажирани в разнообразни философски събития, практики и проекти.
Участието в работата на конференцията може да бъде с доклад, споделяне на опит (видео или аудиозапис, фасилитиране на работилница за демонстрация на събитие/практика), организиране на изложба или като участник в дискусии. Заявките за участие и кратко описание на начина и формата на участие (до 200 думи) се изпращат до 31 януари 2024 г. чрез регистрационния онлайн формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2UcGaKhKKCT7F7gsyxIK2b3LrIYJHFvW9HzO7wa9iPDXQw/viewform
Повече информация може да намерите в поканата за участие или на официалния сайт на конференцията: https://philosophiseinepp.wordpress.com