Покана за участие в конференция “Природа, познание и ценности” (180 г. от рождението на Фридрих Ницше)

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (секция „Етически изследвания“, секция „Онтология и епистемология“, секция „История на философските и научните идеи) и Нов български университет (департамент „Философия и социология“) организират конференция, посветена на 180 години от рождението на Фридрих Вилхелм Ницше, под наслов „Природа, познание и ценности“. Събитието ще се проведе на 15 и 16 октомври в гр. София.
Форумът се стреми да привлече и обедини учени, докторанти и студенти за философска дискусия върху творчеството на Ницше както в историко-философски, така и в методологичен аспект. Конференцията има интердисциплинарен характер, като е отворена към различни научни области, свързани с философското наследство на германския философ.
Каним всички, които проявяват интерес към предложената тема да подадат заявки за участие в срок до 15 септември 2024г. Заявките трябва да съдържат имена на автора и титла, институция, имейл за контакт, заглавие на доклад, резюме до 150 думи. Заявките се подават онлайн чрез регистрационната форма на уебсайта на конференцията: https://nietzscheconf.org/zayavki/
Пълна информация за организацията на конференцията и тематичните направления може да се намери в документа с официалната покана и на сайта: https://nietzscheconf.org