Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г., В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки […]

» Read more

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2022/2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г, В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. […]

» Read more

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г., В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена […]

» Read more

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2021/2022 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г., В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в […]

» Read more

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г., В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в […]

» Read more

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г. В срок от 14.08 до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена […]

» Read more

Допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие със Заповед № I-48/20.02.2020 г. на Председателя на БАН, В срок от 11.03.2020 до 19.05.2020 г., включително кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена […]

» Read more

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г., В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, […]

» Read more
1 2 3