Излезе от печат сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“

В края на месец декември 2023 излезе от печат Сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“, който се издава с  финансовата подкрепа на Националната комисия на Република Азербайджан за ЮНЕСКО. Сборникът е резултат, от спечелен към ЮНЕСКО субрегионален проект, на тема: „Ценности и равенство между половете в […]

» Read more

Излезе сборник с доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана в рамките на проекта „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 […]

» Read more

Представяне на юбилеен сборник „Общности и идентичности“ в чест на проф. Таня Неделчева

Като тържество и утвърждаване на колективния научен дух бе определен новопубликуваният сборник с научни статии, посветен на проф. дсн Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология. Това заяви в задочен поздрав към […]

» Read more

ПРОМОЦИЯ на НОВАТА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр. Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика 4. Съдържание

» Read more

Нова публикация: Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (тематичен сборник с доклади от Национална конференция)

Излезе от печат тематичният сборник „Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (ISBN 978-619-245-346-6). Сборникът представя материалите от национална конференция, организирана и проведена на 18.05.2022 г. по инициатива на Института по философия и социология – БАН в партньорството със Секция „Социологически науки“ на Съюза на учените […]

» Read more

Нова публикация: „Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева“

Бихме искали да Ви съобщим за публикуването на Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева. Сборникът е посветен на проф. д.с.н. Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията, изследовател на идентичностите и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института […]

» Read more

Проф. дфн Богдана Тодорова с глава в сборника Aspects of Islamic Radicalization in the Balkans after the Fall of Communism

Излезе от печат сборникът  Aspects of Islamic Radicalization in the Balkans after the Fall of Communism, в който главата посветена на България е написана от проф.д.ф.н. Богдана Тодорова. This excellent collected volume is a much-needed attempt to trace the subtle workings of re-Islamisation and changes in traditional Muslim identities under […]

» Read more

Проф. Румяна Стоилова и проф. Корнелия Славова (СУ) със статия в сборника The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies

Излезе от печат сборникът The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies, в който проф. Румяна Стоилова в съавторство с проф. Корнелия Славова СУ са автори на статията, посветена на използването на теорията за интерсекционалността в изследванията на множествените неравенства. Темата на тяхната статия е „Интерсекционалността: Перспективите пред Централна и Източна Европа“. Интерсекционалността […]

» Read more
1 2 3 11