Отбелязване на 100-годишнината от рождението на проф. дфн Ж. Ошавков на 4 юли 2013 г.