MMWD – Making Migration Work for Development

 

Oт името на екипа от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН , партньор по проект MMWD (Да накараме миграцията да работи за развитие) Ви изпращамe следното съобщение с приложени за използване материали:

Светът е широко отворен и хората пътуват непрекъснато. Сменят работата си, местоживеенето си, пътуват, за да опознават чужди традиции и обичаи. Някои търсят нови възможности, други – мигрират по необходимост.

Миграцията е както възможност за справяне с демографската промяна, така и предизвикателство за институциите и заинтересованите страни.

Едно от постиженията на нашия проект е подготвянето на информационни и обучителни материали относно миграцията. Приканваме ви да се включите в нашия международен семинар – една дистанционна учебна сесия по въпросите на миграцията, регионалното и национално планиране на нашия YouTube канал: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=t18UNHNoJNw

Преведени на български език материали за трансфер на знания:

1. Файл Power point “Проект MMWD: Консорциум, цели, резултати”

2. Файл Power point “Преглед на методологията за изготвяне на прогнози на населението”

3. Файл Power point “Преглед на методологията за разработване на сценарии за политики”

4. Файл Word “Преглед на методологията за изготвяне на прогнози на населението”.

MMWD final conference will be held in Bologna on 13th October under the heading Ambivalent Neighbours. Demographic change and growth strategies in South East Europe

Online subscriptions are open here

For further information please visit www.migration4growth.eu

MMWD Final conference agenda

News MMDW final conference ENG

 

Началото на проект Making Migration Work for Development (MMWD) е през май 2012 г. Целта му е да се изследват, анализират и управляват последиците от демографските промени, за да се постигане растеж и сближаване на европейските региони и градове, както и цялостна интеграция на районите в Югоизточна Европа. Демографските промени са комплексен процес, един от компонентите на който са миграционните потоци. Проблемът на миграцията и нейният ефект върху икономическите и социалните перспективи за развитие на определени територии както в регионални, така и в междурегионални рамки изисква задълбочено познаване. На тази база ще бъдат предложени и апробирани конкретни инструменти за правене на политики по отношение – на пазара на труда чрез насърчаване на заетостта, на човешкия капитал с цел повишаване на производителността и икономическите резултати, както и на местното предоставяне на социални услуги, като се осигурява тяхната устойчивост. Проектът включва институционални партньори от 10 европейски страни: Италия, България, Гърция, Словения, Румъния, Австрия, Сърбия, Черна гора, Молдова и Швейцария.
Периодът за изпълнение на проекта е май 2012 – октомври 2014 г. Екипът от ИИОЗ е ръководен от доц. д-р Васил Киров и включва също гл. ас. д-р Екатерина Маркова (координатор), д-р Евгения Маркова, ас. д-р Дарина Пейчева, Мая Андреева, Емилия Бекирова, Диана Ненкова, Даниела Врескова.

Прессъобщение

Програма

Проектът накратко

Бюлетин No 1

MMWD Web site

MMWD Facebook page