Project SHARE

 

 

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE)

Уважаеми госпожи и господа,

За нас е удоволствие да Ви информираме, че от 2017 г. в България се изпълнява голям научен проект Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of health, ageing and retirement in Europe – SHARE “50+ in Europe”), координиран от Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging).

 

За изследването: https://www.youtube.com/watch?v=-pa8CJ83n8Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2xMOJDaul7MRYQ4dJeKh9mxNXkbbpI8WzXpChBPOyMx9aSQWOZ981J3hg

 

Кой извършва изследването в България?

SHARE България се координира от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН). Екипът от ИИОЗ-БАН се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова. Гл. ас. д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ-БАН е национален оператор на изследването и ще следи за качеството на набираната информация. Екипът се подпомага и от доц. Васил Киров (ИИОЗ-БАН), д-р Евгения Маркова (Brighton Business School, University of Brighton, UK) и Диана Ненкова. Изследването на терен за 7-ма и 8-ма вълна се провежда от ГфК България, Институт за маркетингови изследвания, част от GfK International Group.

 

Защо се извършва това изследване и каква е неговата основна цел?

Застаряването на населението е едно от най-големите социални предизвикателства в Европа през 21 век. SHARE e международно панелно изследване, в което от 2016 година участват всички държави членки на Европейския съюз и учените имат възможност да идентифицират предизвикателствата и подпомогнат гражданите на възраст 50 и повече години (чийто брой непрекъснато се увеличава) в достигане на по-добро качество на живот.

 

Как остарява Европа? Винаги ли е било така? И как се случва то в другите страни? С цел да изследва това, проектът “SHARE – Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” или “50+ в Европа” стартира през 2004 г.  Целта на изследователския проект 50+ в Европа е да се анализират социалните, икономически и здравни условия на хората в европейски държави, които са на възраст над 50 години, с помощта на интервюта. Ранното детство определя основата за цял живот. Ние искаме да разберем как обстоятелства от младостта въздействат върху живота на днешното поколение 50+. Ето защо, въпросникът за предстоящата вълна през 2017 година е разделен на две части “История на живота” и “Житейска ситуация”.

 

Къде и как се използват данните от изследването

Данните от проучването, събрани в изследователския проект “50+ в Европа” представляват важна основа за социалните науки. Повече от 5500 социални изследователи по целия свят работят с тази база данни и осигуряват резултати за:

  • Повече от 1.200 научни публикации, книги или статии в списания
  • Източници на информация за политически реформи, политически анализи и законодателни текстове
  • Публикации в медиите
  • Експертни лекции

Аналитични публикации на основата на данни от SHARE

 

Първи резултати от вълни 6 и 7 от SHARE са събрани в книгата: Health and socio-economic status over the life course (Здравен и социо-икономически статус през целия живот), съдържанието е достъпно на https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/509241 Книгата съдържа 38 кратки
изследвания, обхващащи теми за здравето и социо-икономическия статус през целия живот на основата на данни от 6-та и 7-ма вълна на SHARE. Д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ-БАН са автори на публикацията : „What is hidden behind the ‘obvious’? SHARE data raise the curtain about health, early retirement and elderly care of ageing Bulgarians“.

 

Markova, E., Yordanova, G., 2019. BECOMING A NEW SHARE COUNTRY – BULGARIA. SHARE Wave 7 Methodology: Panel innovations and life histories. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, pp. ISBN 978-3-00-062956-3, available at: http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/MFRB_Wave7/SHARE_Methodenband_A4_WEB.pdf

За допълнителна информация относно изследването SHARE-Bulgaria, можете да се свържете с нас:

ЕКИП:

 

Екатерина Маркова – ръководител на проекта за България

Електронна поща: emarkova@bas.bg

 

 

Габриела Йорданова – национален оператор 

Електронна поща: gyordanova@bas.bg

 

Васил Киров – член на екипа

       

 

Евгения Маркова – член на екипа

 

                                      

              

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН)

ул. “Московска” №13А, гр. София, 1000, България,

Телефон за връзка +359 875 167736