Публична покана за избор на изпълнител за провеждане на социологическо изследване

Публична покана за избор на изпълнител за провеждане на социологическо изследване на тема “Младите хора в България: Преход от образование към работа”, по проект “Социални неравенства и регионални различия в прехода от училище към работа в България”, финансиран с Договор № IZEBZO_142969 по Българо-швейцарска изследователска  програма 2011 – 2016 г.

Указания за участие, техническа спецификация

Договор БАН Анализи

Методика БАН Анализи

Оферта БАН Анализи

Допълнителни разяснения по публичната покана