Втора международна конференция за средната класа

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на
Втора международна конференция за средната класа
„Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”,
посветена на 60 годишнината от рождението на проф. Николай Тилкиджиев

Конференцията ще се състои на 6 и 7 декември 2013 г. в София.
Желаещите да участват да изпратят заглавие и резюме на своя доклад (до 150 думи) до 30 септември т.г. на адреси:
dimitrina.popilieva@gmail.com и mayakeliyan@gmail.com

Покана за Втора международна конференция за средната класа