Кръгла маса на тема “Тенденции в социалните неравенства и бъдещето на капитализма”

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” организира кръгла маса на тема “Тенденции в социалните неравенства и бъдещето на капитализма”.

Целта на кръглата маса е да се направи дискусия върху книгата на Томас Пикети “Капиталът на XXI век”.

Заповядайте в сградата на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” 6, в семинарната зала от 10.00 ч. на 25 юни (сряда), 2014 г