Академична конференция на тема “Религиозни светогледи и ценностите на XXI в.”

Българската Академия на науките – БАН ЦУ и секция «Религия, вярва­ния, светоглед» към ИИОЗ – БАН, съвместно с Института по междурелигиозен и етнокултурен диалог –  ИМЕД към Националния Съвет на религиозните общности в  Б-я – НСРОБ организират академична конференция на тема:

РЕЛИГИОЗНИ  СВЕТОГЛЕДИ  И  ЦЕННОСТИТЕ  НА  XXI век.

Конференцията ще се състои на 14 юли – четвъртък 2016 г. от 9,30 до 17,30 ч. в заседателна зала 207 на втория етаж в ЦУ-БАН.

Имаме удоволствието да ви поканим.

Координатори: проф. дфн Ст. Пенов & д-р Рупен Крикорян.

Виж ОБЯВА