СКРЪБНА ВЕСТ

 

СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 5 септември 2017 г.

 почина уважаваният ни и обичан колега

ДОЦ. Д-Р

 

МАКСИМ  МОЛХОВ

 

        Напусна ни един изключително ерудиран учен, отдаден на социологията и прекрасен човек с голямо любящо сърце.

        Максим Молхов работи в Института по социология (сега ИИОЗ) при БАН от 1969 г. до пенсионирането си през 2010 г. Специализира в Полша, бившия СССР и в Оксфордския университет – Великобритания по въпроси на приложението на математически методи в социологическите изследвания. Преподавател по теория, методология и методика на емпиричното социологическо изследване в различни български университети.

        Поклонението ще бъде на 11.09.2017 г. от 11.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

      Сбогом, Макс! Почивай в мир!

                                             От Директора на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

                                            От колегите от  Института за изследване на обществата и знанието при БАН