125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ

25-27 октомври 2017

Откриване:

25 октомври 2017 в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“

18.00-20.00 -ЧЕСТВАНЕ 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Водещи: проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Цветина Рачева

  • Откриване
  • Приветствия
  • Презентации на философски звена

С участието на редица колеги от ИИОЗ-БАН

Програма – доклади на български език

Програма – доклади на английски език