Проф. дсн Румяна Стоилова и гл. ас. д-р Венета Кръстева със статия в Routledge Handbook of European Welfare Systems