Председателят на Народното събрание г-н Никола Минчев връчи наградите “Проф. Марин Дринов” на БАН на най-добрите млади учени за 2021 г.

На тържествено събрание на БАН по случай 24 май председателят на Народното събрание г-н Никола Минчев връчи наградите на БАН на най-добрите млади учени.
Гл. ас. д-р Веселина Качакова, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” на ИФС получи наградата за млад учен “Проф. Марин Дринов” от направление “Човек и общество” за 2021 г.
Честито на лауреата и честит празник на цялата колегия!