Public Lecture of Dr. Frédéric NAEDENOEN

Лекция на д-р Ферерик Наденоен, Университет Лиеж, Белгия ще се проведе на 18 януари от 16.00 до 17.30 ч. в Зала 207 на ЦУ на БАН.

Ще очакваме всички колеги, които проявяват интерес!

Тъй като местата в залата са ограничени, препоръчваме да потвърдите присъствието си до 17 януари на minak.kostova@gmail.com.