“Дългото пътуване към селото” (Миграция към селата) 31 май 2013 г.