Научна конференция България 2020 в Европа 2020, 25 октомври 2012