Представяне на сборника „Чужденецът и всекидневието“, посветен на 60-годишнината на проф. Кольо Коев, д.н. 31 май 2013 г.