Конкурси за академични длъжности – Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023г.

Институтът по философия и социо­логия при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“ – един; […]

» Read more

Национална конференция с международно участие “Философия на медицината: подходи и перспективи”

Уважаеми колеги, С удоволствие Ви каним да вземете участие в Национална конференция с международно участие “Философия на медицината: подходи и перспективи”. Конференцията ще се проведе на 26 и 27 март 2024г. в Големия салон на БАН. Каним всички с интереси в областта да изпратят заявка в срок до 01 март […]

» Read more

Нов проект NextGenerationEU с участието на учени от ИФС ще започне през следващата година

В проекта участват 25 академични институции и университети от цяла Европа. Сред тях е и Институтът по философия и социология от Българска академия на науките (България) , представляван от проф. дсн Румяна Стоилова, която е член на Експертния консултативен съвет на проекта. Професор Рори Фицджералд, директор на Европейското социално изследване […]

» Read more

Покана за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“. Конференцията ще се проведе на 15 и 16 май 2024 г. в София и Благоевград, както следва: – 15 май: Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) в Централната сграда на Българска академия на […]

» Read more

Излезе сборник с доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана в рамките на проекта „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 […]

» Read more

Представяне на резултатите от национално представително проучване „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“

На 29 ноември на пресконференция в БТА бяха представени резултатите от национално представително проучване, проведено по проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Повече за събитието можете да научите тук, тук и тук,  както и от доц. д-р Албена Накова, член на […]

» Read more

Публична защита на Биляна Иванова Иванова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ В ИНТЕРГЕНЕРАЦИОННА ПЕРСПЕКТИВА на БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Работна среща за подобряване на училищното образование събра учени, преподаватели и експерти

На 20.11.2023 г. екипът на Иновативен проект за учене чрез преживяване към Института по философия и социология при Българската академия на науките с ръководител проф. ем. дфн Веселин Петров проведе работна среща с представители на университети, училища и държавни институции по образованието за очертаване на възможности за съвместни дейности. По […]

» Read more
1 2 3 4 108