Submit to a special issue of Sociological Problems

The team of the project “The Images of science in the digital world: between social networks and internet media” welcomes submissions to a special issue of the quarterly journal Sociological Problems, which is Indexed in ERIH PLUS. The project is a fundamental study that aims to justify a new interdisciplinary […]

» Read more

Представяне на юбилеен сборник „Общности и идентичности“ в чест на проф. Таня Неделчева

Като тържество и утвърждаване на колективния научен дух бе определен новопубликуваният сборник с научни статии, посветен на проф. дсн Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология. Това заяви в задочен поздрав към […]

» Read more

ПРОМОЦИЯ на НОВАТА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр. Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика 4. Съдържание

» Read more

Нова публикация: Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (тематичен сборник с доклади от Национална конференция)

Излезе от печат тематичният сборник „Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (ISBN 978-619-245-346-6). Сборникът представя материалите от национална конференция, организирана и проведена на 18.05.2022 г. по инициатива на Института по философия и социология – БАН в партньорството със Секция „Социологически науки“ на Съюза на учените […]

» Read more

Доц. д-р Люба Спасова е избрана за член на Междуправителствения съвет на Програмата за управление на социалните трансформации (MOST) на ЮНЕСКО

Доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология при БАН взе участие в Комисията по социални и хуманитарни науки на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж, 15-16 ноември 2023. Комисията обсъди и прие редица ключови въпроси, дефиниращи предстоящата дейност на организацията, включително програмата и бюджета […]

» Read more

Среща между Българска академия на науките и еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова

Проф. дсн Васил Киров, зам. директор на Института по философия и социология, взе участие в среща между представители на Българска академия на науките и еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Проф. Киров разказа за успешни европейски и национални проекти на ИФС и участва в обсъждането […]

» Read more

Семинар на секция”Религия, вярвания, светоглед”

Семинар на секция”Религия и светоглед” през октомври и ноември 2023 Тема:  Религия, геополитика, цивилизационен конфликт: Израел като компас; Изток vs Запад; Европейска-ЕС, Англо-саксонска и Мюсюлманска цивилизации.

» Read more

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българската академия на науките. Конференцията ще се проведе присъствено в зала „Проф. Марин Дринов“, Централна сгрда […]

» Read more
1 2 3 4 5 108